Taideyliopisto

Taideyliopisto:

Ylintä taiteen opetusta

Ylintä taiteen opetusta

Taideyliopisto syntyi vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin koulutusta Suomessa.

Taideyliopiston tehtävä on vaalia taideperinnettämme ja kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja elinvoimaa. Taideyliopiston kolme akatemiaa ovat maamme halutuimpia opiskelupaikkoja.  Taideyliopistossa tehdään myös kansainvälisesti arvostettua tutkimusta yliopiston koulutusaloilla.

Taideyliopisto on rohkea, moniarvoinen, tasa-arvoinen ja kansainvälinen yhteisö. Se tekee kansainvälistä yhteistyötä taatakseen koulutuksen ja tutkimuksen laadun sekä kootakseen yhteen alojensa parhaat opettajat ja opiskelijat.

Lue lisää Taideyliopiston koulutustarjonnasta.

Juuret syvällä historiassa

Juuret syvällä historiassa

Taideyliopiston kolmen akatemian juuret ovat syvällä suomalaisen taidekoulutuksen ja taiteen historiassa. Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun kasvatit ovat muovanneet suomalaista taidekenttää voimakkaasti läpi 1900-luvun. Taide on lahja -varainhankintakampanjan tavoitteena on turvata korkeatasoinen koulutus myös tulevaisuudessa.

Lue alta lisää Taideyliopiston kolmen akatemian historiasta.

Kuvataideakatemian historia

Kuvataideakatemian varhaisin edeltäjä oli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu, joka aloitti toimintansa Euroopan mullistusten vuonna 1848. Ensimmäiset kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät taiteilijamme Albert Edelfeltistä Axel Galléniin, Helene Schjerfbeckistä Ellen Thesleffiin opiskelivat Taideyhdistyksen piirustuskoulussa.
 
Vuodesta 1939 akatemia toimi Suomen Taideakatemian säätiön alaisuudessa nimellä Suomen Taideakatemian koulu. Koulu valtiollistettiin ja nimi muutettiin Kuvataideakatemiaksi vuonna 1985. Kuvataideakatemia muuttui korkeakouluksi vuonna 1993 ja vuonna 1998 siitä tuli yliopisto.

Sibelius-Akatemian historia

Sibelius-Akatemia perustettiin Helsingin Musiikkiopiston nimellä vuonna 1882 yksityisestä aloitteesta. Yksi oppilaista oli Jean Sibelius, josta myöhemmin tuli opistolle sekä nimellinen että symbolinen keulakuva.

Opiston nimi muutettiin Helsingin konservatorioksi vuonna 1924 toiminnan laajennuttua. Vuonna 1939 otettiin käyttöön nimi Sibelius-Akatemia. Valtion laitos Sibelius-Akatemiasta tuli vuonna 1980 ja yliopisto vuonna 1998.

Teatterikorkeakoulun historia

Teatterikorkeakoulun juuret ovat Suomen ensimmäisessä teatterikoulussa, joka toimi vuosina 1866–1868 Nya Teaternin yhteydessä. Ruotsinkielinen teatterikoulu, Svenska Teaterskolan, perustettiin vuonna 1908 Svenska Teaternin yhteyteen. Suomenkielisiä näyttelijöitä koulutettiin vuosina 1904–1940 Suomen Kansallisteatterin oppilaskoulussa sekä yksityisessä Suomen Näyttämöopistossa. Vuonna 1943 aloitti toimintansa Suomen Teatterikoulu.

Teatterikorkeakoulu perustettiin vuonna 1979, jolloin suomenkielinen ja ruotsinkielinen teatterikoulu yhdistettiin valtiolliseksi, kaksikieliseksi Teatterikorkeakouluksi.

Taideyliopiston johto

Taideyliopiston johto

Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat painoarvoltaan yhdenvertaisia. Yliopiston rehtorina toimii kaudella 2015–2020 musiikin tohtori Jari Perkiömäki.

Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja on OTL Karri Kaitue ja varapuheenjohtaja KTM Kai Seikku.

Lue lisää Taideyliopiston organisaatiosta. 

Taideyliopiston rahoitus

Taideyliopiston rahoitus

Valtio on nyt ja tulevaisuudessa yliopistojen päärahoittaja, mutta se toivoo yliopistojen kehittävän myös uudenlaisia tapoja rahoittaa toimintaa valtion tuen rinnalle. Valtio on päättänyt tukea yliopistojen varainhankintaa yhteensä enintään 150 miljoonalla eurolla pääomittamalla yliopistoja niiden keräämään yksityiseen pääomaan nähden.

Taideyliopiston sijoitustoiminta

Taideyliopiston sijoitussalkku muodostuu rahoitusomaisuudesta. Sijoitussalkun arvo oli vuoden 2015 lopussa noin 30 M€. Sijoitusomaisuuden tuotto käytetään yliopiston toiminnan ja sen strategisten tavoitteiden rahoittamiseen. Sijoitusomaisuuden tarkoituksena on turvata yliopiston taloudellista liikkumavaraa ja parantaa rahoituksen vakautta.

Taideyliopiston sijoitusstrategia on laadittu sijoitustoiminnan ammattilaisista koostuvan sijoituskomitean avulla. Sijoitusstrategian tavoitteena on huolehtia koko Taideyliopiston sijoitusomaisuudesta sekä hyvän hallinnointitavan noudattamisesta. Taideyliopiston sijoittamisessa noudatetaan varovaista riskinottoa ja hyviä riskinhallintatapoja, joilla tavoitellaan tehokasta odotetun riskin ja tuoton välistä suhdetta. Taideyliopiston sijoittamisessa noudatetaan myös vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoitetulle omaisuudelle tavoitellaan noin 5 % nimellistuottoa pitkällä aikavälillä (noin kymmenen vuotta).

Taideyliopisto on vuonna 2015 kilpailuttanut varainhoidon, ja valinnut sijoitussalkun varainhoitajiksi kaksi täyden valtakirjan varainhoitoyhtiötä, joiden kesken sijoitussalkku on jaettu kahteen vertailukelpoiseen 15 M€ salkkuun. Varainhoitajiksi on valittu LähiTapiola Varainhoito Oy ja SEB Varainhoito Suomi Oy.

Taideklubin jäseneksi

Taideklubin jäseneksi

Lahjoittajat ja muut kiinnostuneet voivat liittyä maksuttomaan Taideklubiin, jonka avulla saa tietoa lahjoitusten vaikutuksista yliopiston toimintaan. Taideklubi on väylä tutustua taiteilijakoulutukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan yliopistossa.

Liity Taideklubiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taideklubi@uniarts.fi.