News

News:
Back

Ima Iduozee: Taiteen kautta uskalletaan kohdata erilaisuuttaTanssija, koreografi Ima Iduozee haluaa esityksillään tavoittaa sen yleisön, joka ei esityksiä tavallisesti katso.
 

Miten sinusta tuli tanssija?

Vahingossa. Huomasin tekeväni tanssijan töitä yhtäkkiä. Minulla on breakdance-tausta ja keikkailin erinäisissä kokoonpanoissa ympäri ämpäri. Ensimmäiset tanssijan työni olivat musikaaleissa. Niiden kautta tutustuin teatteriin ja tanssin muihin alalajeihin. Aloin sen myötä laajentaa tanssillista työkalupakkiani. Havahduin näkemistäni nykytanssiproduktioista ja koin että tässä on jotain itselleni mielekästä. Olen jatkanut sillä tiellä.
 

Miten päädyit hakemaan Teatterikorkeakouluun?

Vuonna 2012 koin että olisi hölmöä olla hyödyntämättä mahdollisuutta hakea ilmaiseen koulutukseen. Koska halusin nähdä oman urani pitkäaikaisena, ajattelin että nyt olisi hyvä tilaisuus mennä opiskelemaan. Päätökseen liittyy myös laajempia näkökulmia. Mustana suomalaisena koin, että omalla akateemisella tutkinnollani on iso painoarvo tässä maassa.
 

Mikä merkitys taidekoulutuksella on sinulle?

Se tarjoaa mahdollisuuden osallistua akateemiseen diskurssiin, joka on hierarkkinen systeemi ja jossa pätevät tietyt lainalaisuudet. Se avaa myös mahdollisuuden edetä akateemisella uralla, jos niin päättää.
 

Onko jotain tiettyjä asioita jotka tällä hetkellä inspiroivat?

Rohkeat avaukset ja vahva esiintyjän työ. Ammennan myös paljon kirjallisuudesta. Minua kiehtovat mustan kehon monipuoliset ja eklektiset representaatiot näyttämöllä. Ne ovat asioita, joita haluan myös omalla työlläni tuoda esille.
 

Millaiseksi koet yleisösi vastaanoton?

Minua kiinnostaa tavoittaa se yleisö joka harvoin löytää teatteriin. Kun tässä onnistun, koen tekeväni jotain merkittävää. En halua tehdä esityksiä pelkästään kollegoilleni tai kulttuurieliitille.
 

Olet puhunut representaatiosta ja ruumiin politiikasta. Oletko saanut palautetta sellaisilta jotka kokevat olevansa edustettuina sinun kauttasi?

Ehdottomasti. He näkevät jonkun joka näyttää heiltä, jonkun johon voi samaistua. Näyttämötaiteen tekijät ja yleisö ovat edelleen hyvin homogeenisiä. Kuvittele henkilö, jota kiinnostaa näyttämötaiteet, mutta ei ole koskaan nähnyt alalla toista joka näyttää kaltaiseltaan. Tällä voi olla todella vieraannuttava vaikutus. Se, että eri vähemmistöt ovat näkyvästi ja monipuolisesti edustettuina kentällä; sillä on suuri merkitys.
 

Uskotko taiteen voimaan?

Kyllä, jos taide tavoittaa yleisönsä. Minulle taide on aina sydämen ja sivistyksen asialla. Ja sen myötä opitaan, kehdataan ja uskalletaan kohdata erilaisuutta. Taide tarjoaa elämyksiä ja oivalluksia, avaa todellisuuskäsityksiämme ja ravisuttaa vierauden pelkoa.
 

Onko sinulla taiteilijana jotain unelmia?

Unelmoin pitkästä urasta, jossa tekeminen säilyy mielekkäänä. Haluaisin myös perustaa oman laboratorion tai teatterin, jonne kutsuisin kansainvälisiä koreografeja, ohjaajia ja dramaturgeja pitämään kohtuuhintaisia workshoppeja. Tilaa voisi myös vuokrata eteenpäin niille, joilla ei ole samoja resursseja tai akateemisesta koulutusta. Tämä on yksi unelmistani.
 

Kuka?

  • Ima Iduozee
  • tanssija ja koreografi
  • valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta 2016
  • sai Suomen arvostelijain liiton jakaman Kritiikin kannukset -palkinnon 2015
  • tanssinut useissa Sonya Lindforsin (toinen Teatterikorkeakoulun alumni) teoksissa
  • kiertänyt kansainvälisesti teoksellaan This is the Title (2012)
  • Tuleva teos Garden of Eden valmistuu URB-festivaaleille elokuussa.

Kuva: Matilda Rahm
 

TAIDE ON MUUTOSTA

Taide auttaa meitä hahmottamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja ottamaan kantaa. Muutos syntyy terävästä ajattelusta, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta ja edelläkävijyydestä. Taide saa meidät näkemään pidemmälle, tuoreesti ja terävästi.

Tue korkeatasoista taidekoulutusta ja -osaamista.

Lahjoita nyt.