Donera

Donera:

Hur man donerar

Hur man donerar

Donera nu till Konstuniversitetet och säkra konstens framtid i Finland!

Du kan donera

  • Via nätbanken
  • Via kontoöverföring: Nordea FI 14 1745 3000 1596 59
  • Via textmeddelande: Skriva ARTS20 och skicka meddelandet till numret 16499. Textmeddelandet kostar 20 euro.

Din donation ökar Konstuniversitetets kapital. Samtidigt stöder du finländsk konstutbildning och den fräschaste kulturen. 

Du kan också visa ditt stöd i sociala medier. Pryd din profilbild med ett presentsnöre eller dela din egen berättelse om varför du behöver konsten med hashtaggen #taideonlahja (konsten är en gåva).

Anvisningar för donatorer

Anvisningar för donatorer

För donationer på 1 000 euro eller mer behöver universitetet ett gåvobrev, även när man gör en donation på webben. Du kan skriva ut och fylla i gåvobrevet här och posta det till adressen Konstuniversitetets Registratorskontor, PB 38, 00097 Konstuniversitetet eller kirjaamo@uniarts.fi. 

Donationer på över 850 € är avdragsgilla i beskattningen. För att kunna meddela din donation till Skatteförvaltningen behöver vi ett ifyllt gåvobrev. Ytterligare information om skatteavdrag finns i skatteförvaltningens anvisningar samt i inkomstskattelagens 57 § (samfund) och 98 a § (privatpersoner).

Information om tillståndet för penninginsamling

Information om tillståndet för penninginsamling

Konstuniversitetets tillstånd för penninginsamling är POL-2014-14794. Tillståndet är giltigt till 31.12.2017 i hela Finland, förutom Åland.  

De insamlade medlen används för att stödja verksamheten i enlighet med 2 § i universitetslagen och för att främja universitetets kapitalisering. Inkomster stöder utveckling och internationalisering av Konstuniversitetets utbildning och forskning.