Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Hannu Väisänen: ”Konstens uppgift är att försvara det fria samhället”Konstnären och författaren Hannu Väisänen anser att man kan kämpa för det fria samhället med konst.

Konstnären och författaren Hannu Väisänen, som i nästan 20 år har bott i Frankrike, berättar att han känner sorg när han följer utvecklingen av Finlands samhällsklimat.

”Främlingshatet växer, och det syns och hörs ända till Frankrike. För första gången skäms jag att erkänna att jag är finsk. Jag tycker att den finländska drömmens fall lurar vid horisonten även om man kunde ha hållit fast vid den.

Väisänen tycker att konstens uppgift är att försvara yttrandefrihet och tolerans – speciellt nu när de är mer hotade i Europa än på decennier.

Terrorattackerna i Paris hösten 2015 berörde Väisänens vardag. Attackerna och genom dessa väckta känslor återspeglades i Väisänens nyaste målningar som visades på Galerie Forsblom våren 2016.

”Parisattackerna var ett angrepp mot yttrandefrihet och även konst. Man angriper konst eftersom man är rädd för den.”

Men lösningen är inte att tystna utan att skapa mer konst. Väisänen tycker att en av konstens uppgifter är att försvara det fria samhället.


Konstnärskap som kallelse

Hannu Väisänen är bildkonstnär och författare, och han har nått toppen i Finland på båda områden. De båda konstarterna har följt Väisänen sedan barnsben.

”Jag berättade mina klasskamrater när jag var åtta år gammal att jag skulle bli konstnär”, minns Väisänen.

Av misstag hörde hans folkskollärare också denna deklaration. Vet du ens vad konstnär betyder, hade läraren frågat honom och hållit sig för skratt.

Nå ja, Väisänen hade inte vetat svaret men lovade direkt att ta reda på det. Följande vecka gav han sin lärare ett porträtt av hen, sin första målning. Och sedan dess har hans mål varit klart.

Därför funderade Väisänen inte i tonåren över vad han skulle bli. Han tänkte endast på exakt hur han skulle uppnå sitt mål. Genast efter grundskolan åkte han från sitt hem i Uleåborg för att studera på Nyslotts konstgymnasium. Efter det blev han antagen till Konstuniversitetets Bildkonstakademis föregångare, dvs. Finlands Konstakademiskola.

Även skrivandet kom in i Väisänens liv tidigt. Han utövar sina två yrken i tre månaders perioder: först målar han i tre månader och de följande tre månaderna skriver han.

”I mitt arbete berikar olika konstarter varandra enormt mycket. Om någon skulle be mig att ge upp den ena eller den andra vore det som om jag fick min hand amputerad.”


Framtiden hör till dem som bryter gränser

Väisänens mångsidighet väcker ofta förundran men själv tycker han inte att det är något förunderligt. Fast han inte tycker så mycket om att bli titulerad någon slags pionjär, tror han att konstnärskapet kommer att bli allt mer multidisciplinärt och gränsöverskridande i framtiden.

Kategorierna inom bildkonst skulle Väisänen vilja rasera direkt. Hans egna verk har använts i 2016 till exempel på Finlaysons hemtextilier.

”Konstnärens hela profil kommer att förändras. Konstuniversitetet har goda förutsättningar att bygga ett nytt slags konstnärskap och ifrågasätta kategorisering av konstarter som härrör från 1800-talet”, säger Väisänen.

Syftet med Väisänens egen konst är att skapa ett samband med andra människor. Arbetet som konstnär är ensamt, men konsten gör det möjligt att uppleva något gemensamt, kollektivt.

”Jag skapar konst inte för konstens skull eller för mig själv. Ja, det är kanske mitt sätt att diskutera med människan. Att fråga andra: har du inte samma upplevelse?

 

Vem?

Hannu Väisänen (född i Uleåborg 1951)

  • Finländsk bildkonstnär och författare
  • Studerade vid föregångaren till Konstuniversitetets Bildkonstakademi, dvs. Finlands Konstakademiskola, åren 1970–74 
  • Bosatt i Frankrike sedan 1989
  • Hans roman Toiset kengät (Andra skor) belönades med Finlandiapriset 2007

 

Foto: Paula Kukkonen/Otava

 

DONERA

Vi behöver konsten i Finland nu mer än någonsin. Konsten får oss att se mer långsiktigt, ur ett fräscht och skarpt perspektiv. Utbildningskompetens tillsammans med de rätta resurserna garanterar att Finlands kultur, ekonomi och teknologi ska uppleva en stark uppgång. Konstuniversitetet samlar in kapital för första gången i form av privata donationer. Staten stöder universitetens medelinsamling genom att bidra med upp till tre euro för varje donerad euro. 

Donera och ge ditt stöd till konstutbildning och -kunnande som håller hög nivå.

Donera nu.