Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Kaija Saariaho: Konsten kan förändra människor och därmed världenKaija Saariaho, alumn vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, tycker att konstskapande innebär både krävande handarbete och djupgående undersökning av mänskligheten.


Kaija Saariaho, hur kom det sig att du blev tonsättare?

Musiken har spelat en central roll i mitt liv sedan barnsben, men det var en lång väg till att bli tonsättare. Jag hade ju viljan, men det tog tid innan jag blev självständig och samlade tillräckligt med kraft och självförtroende. Fast jag spelade flera instrument, hade jag svårt att uppträda eftersom jag var så blyg. Därför tyckte jag att jag var för obegåvad och länge vågade jag inte tänka att jag kunde ha en karriär inom musik fast jag hade komponerat sedan jag var barn. Till slut började det kännas att det enda som inte gör mitt liv onödigt är att försöka utvecklas som tonsättare. Då var behovet så stort att jag var tvungen att följa det och försöka glömma mina misstankar om min talang.


Hur mycket av din framgång beror på övning och hur mycket på begåvning?

Jag har aldrig ansett mig vara någon musikalisk virtuos, men jag har ett stort behov att kunna uttrycka mig musikaliskt och det har motiverat mig att vara långsiktigt i mitt arbete. Denna passion hjälpte mig att koncentrera mig på mina studier när jag var ung. Begåvning kräver många olika karaktärsdrag för att realiseras. Centralt för konstutövande är att ha en stark och rik sinnes- och känslovärld, men varje konstnär ska hitta sitt eget sätt att leva med dem. Tonsättandet är långsamt och kräver långsiktig koncentration, ett stort antal arbetstimmar. Därför kräver det också förmåga att organisera ens liv, självdisciplin och färdighet att definiera klara prioriteter.


Vilken roll spelar tvärkonstnärlig verksamhet för dig?

Olika konstarter kan stimulera och komplettera varandra, och de kan samarbeta utan att vara underordnade varandra, fast de ofta är det. Opera till exempel är i bästa fall en fruktbar mötesplats för olika konstarter. Sådana samarbeten är upplysande både för artisterna och publiken.


Kan konsten förändra världen?

Konsten kan förändra människor och därmed världen. Utan konst är livet fattigt och tråkigt. Konstfostran är viktigare än någonsin – det hjälper barnet med att uttrycka sig själv och lära sig olika färdigheter men den utvecklar också barnets känslovärld och ökar förståelse för andra människor. Mitt i tidens materialism och olika virtuella verkligheter anser jag att konsten och konstfostran – och djup och äkta kommunikation som dessa för med sig – är absolut nödvändiga.


Varför gör du konst?

Jag älskar musik och mitt arbete som tonsättare, som är samtidigt såväl ett tryggt, rutinmässigt och krävande handarbete som djupgående undersökning av mänskligheten och vår tillvaro.  

 

Konsten är virtuositet

Vad ska vi och Finland bli ihågkomna för? Dem som har bidragit till något större än sig själva – oftast tidens främsta konstnärer och deras konstverk. Virtuositet är talang som kommer att ge avtryck i historien.
 

DONERA

Vi behöver konsten i Finland nu mer än någonsin. Konsten får oss att se mer långsiktigt, ur ett fräscht och skarpt perspektiv. Utbildningskompetens tillsammans med de rätta resurserna garanterar att Finlands kultur, ekonomi och teknologi ska uppleva en stark uppgång. Konstuniversitetet samlar in kapital för första gången i form av privata donationer. Staten stöder universitetens medelinsamling genom att bidra med upp till tre euro för varje donerad euro.

Donera och ge ditt stöd till konstutbildning och -kunnande som håller hög nivå.

Donera nu.

 

Foto: Andrew Campbell