Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Sonya Lindfors: Konsten kan vara en drivkraft för förändring i samhälletKonsten hjälper oss att verka för en bättre värld, eftersom konstnärer kan drömma om utopier som blir strategier för en bättre värld, säger Sonya Lindfors, koreograf och konstnärlig ledare.

Sonya Lindfors utexaminerades från Konstuniversitetets Teaterhögskola år 2013.

“Jag är en idealist, jag tror att det finns en enorm potential i konsten. Som bäst är konsten en drivkraft för förändring i samhället och något som uppenbarar dolda meningar, suddar ut gränser, ifrågasätter, förstärker gemenskapen och väcker tankar.

Koreografen och konstnärliga ledaren Sonya Lindfors, född 1985 i Helsingfors, jobbar professionellt med dans. Hon är en av de två grundare av UrbanApa-konstsamfundet som har fått statspriset, och hon har fungerat som konstnärlig ledare och huvudproducent för UrbanApa-festivalen. En av Lindfors produktioner är Noir?-verket som hon gjorde för Zodiak och som handlade om svart identitet och uppfördes runt om Europa 2013–2015. Lindfors utexaminerades från Teaterhögskolans magisterprogram i koreografi år 2013. 

Konsten är förändring

Konsten hjälper oss att uppfatta alternativa framtider och ta ställning i olika frågor. Förändring kommer från skarpt tänkande, en ny slags växelverkan och föregångarskap. Konsten får oss att se mer långsiktigt, ur ett fräscht och skarpt perspektiv.

DONERA

Vi behöver konsten i Finland nu mer än någonsin. Konsten får oss att se mer långsiktigt, ur ett fräscht och skarpt perspektiv. Utbildningskompetens tillsammans med de rätta resurserna garanterar att Finlands kultur, ekonomi och teknologi ska uppleva en stark uppgång. Konstuniversitetet samlar in gemensamt kapital för första gången från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. Insamlingsmålet är 3 miljoner euro. Staten stöder medelinsamling genom att bidra med upp till tre euro för varje donerad euro.

Donera och ge ditt stöd till konstutbildning och -kunnande som håller hög nivå. Konsten skapar en bättre framtid för oss.

Donera nu.