Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Svenska kulturfonden stöder Konstuniversitetet med 500 000 euroSvenska kulturfonden donerar 500 000 euro till Konstuniversitetets Konsten är en gåva -medelinsamlingskampanj.

– Konstuniversitetets mångsidiga forskning och utbildning inom konst bygger Finlands kulturella framtid i en internationell miljö. Svenska kulturfondens donation är ett sort stöd och ett fint erkännande för detta arbete, tackar Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki.

Svenska kulturfonden grundades år 1908, och dess uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Konstuniversitetet är ett tvåspråkigt universitet, som ansvarar för att utbilda även svenskspråkiga konstnärer i Finland. Stefan Wallin, styrelseordförande för Svenska kulturfonden, berättar att stiftelsen lyfter fram det värdefulla och kreativa arbete som Konstuniversitetet gör på två språk.

Konstuniversitetets kapitaliseringskampanj samlar in donationer från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. Hittills har Konstuniversitetet samlat in cirka 2,1 miljoner euro i donationer, och målet är att samla in 3 miljoner euro. Staten stöder universitetens insamling genom att bidra med upp till 2,0 euro för varje privat donerad euro och ger skatteavdrag för donatorer.

Närmare information ger:

Kontaktchef Nana Salin, tfn 050 4616780, nana.salin@uniarts.fi