Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Saastamoinenstiftelsen donerar 1 miljon euro till KonstuniversitetetSaastamoinenstiftelsen har bidragit till Konstuniversitetets Konsten är en gåva-kampanj med en kapitaldonation på en miljon euro.

”I och med att den offentliga finansieringen minskar, är det naturligt att den privata sektorn, dvs. företag och stiftelser, intensifierar sitt främjande av universitetens verksamhet. Det är just vad kapitalisering av universiteten handlar om. Med tanke på Finlands nationella konkurrenskraft är det väsentligt att vår undervisnings- och forskningsverksamhet är tillräckligt mångsidig och av hög kvalitet även inom konstens och kulturens olika delområden. Vår stiftelse har positiv erfarenhet av samarbete med Konstuniversitetet, vilket påverkade vårt beslutsfattande, berättar Petteri Karttunen, Saastamoinenstiftelsens styrelseordförande.

Saastamoinenstiftelsen har redan tidigare gett betydande stöd åt Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Detta samarbete har gett studerande och alumner en möjlighet att skaffa sig den bästa internationella praktik som bildkonstområdet har att erbjuda. Saastamoinenstiftelsen är en vetenskaps- och konststiftelse, som har sina rötter i Kuopio och är speciellt känd för sin konstsamling. Saastamoinenstiftelsen grundades av Liisa och Osmo P. Karttunen år 1968.

”Saastamoinenstiftelsens donation är ett stort steg i vår medelsanskaffningskampanj, som har som mål att samla in 3 miljoner euro i donationer fram till sommaren 2017. Med hjälp av en framgångsrik medelinsamling kan Konstuniversitetet utveckla alla sina utbildningsområden. Det fortfarande unga Konstuniversitetet är stadigt på väg mot en gemensam identitet som skapas av de starka akademierna i världsklass”, konstaterar Karri Kaitue, Konstuniversitetets styrelseordförande.

Konstuniversitetets kapitaliseringskampanj samlar in donationer från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. De insamlade medlen används till att stödja utvecklingsmålen i enlighet med Konstuniversitetets strategi, såsom internationaliseringsprojekt. Staten stöder insamlingen genom att bidra med upp till 2 euro för varje insamlad euro. Donationer kan vara avdragsgilla i beskattningen. Hittills har Konstuniversitetet samlat in cirka 1,6 miljoner euro i donationer, vilket betyder nästan 5 miljoner euro tack vare den statliga motfinansieringen.

Mer information:

kontaktchef Nana Salin, tfn 050 4616 780, nana.salin@uniarts.fi.