Varför donera?

Varför donera?:

Vi behöver konsten

Vi behöver konsten

”Vi på Gummerus anser att hela konstområdet måste hålla ihop och samarbeta, och därför ville vi stöda Konstuniversitetet med en donation.”

Anna Baijars, VD för Gummerus


”Det finns oerhört begåvade konstnärer i Finland, och jag hoppas att så är fallet även i framtiden. Högklassig utbildning ger förutsättningar för konstskapande.”

Anu Karessuo, privatdonator

 

Finland behöver konsten mer än någonsin. Förmågan att tänka kreativt är en förutsättning för tillväxt och innovationer. Nu behöver Konstuniversitetet resurser för konstens nya former och utvecklingsprojekt som syftar till att konsten ska ha nya sätt att påverka i vårt samhälle. 

Vi samlar in gemensamt kapital till Konstuniversitetet från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. Staten stöder universitetens medelinsamling med sammanlagt 150 miljoner euro. Konstuniversitetet har som mål att samla in 5 miljoner euro, vilket kan växa till nästan 12,5 miljoner euro inom ramen för den statliga motfinansieringen.

Donationer stärker vårt kapital som används för att vårt universitet skulle bli en ännu bättre plats att studera, forska och påverka. Vår gåva är den fräschaste konsten och ett starkt kulturliv. Genom att donera till Konstuniversitetet stöder du konstutbildning som är unik i sitt slag och investerar i konstens framtid i Finland. 

Donatorerna

Kampanjen samlade in över 4,7 miljoner euro!

 

Följande personer och samfund har donerat till medelinsamlingskampanjen och gett tillstånd att publicera sitt namn på listan:

A-J

Eeva Anttila
Aygül Baibulat
Bond Creative Agency
Merja Carlander
CREOCCA OY

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
FCG Finnish Consulting Group
Riitta Grumann
Gumbostrand Konst & Form
Gummerus Oy
Marjatta Ikkala
Pekka Jylhä
Mauno Järvelä

Pekka Järvensivu
Jarmo Jääskeläinen

K-Q

Karri Kaitue
Anu Karessuo
Hannele Karlin
Lotta Karlsson
Reijo Kela
Annika Kempe
Jari Kiviranta
Esa Knuutila
Konestiftelsen
Vesa Kurkela
Elina Laakso

Marjaleena Lagus
Viljami Lappalainen
Lauri och Lasse Reitz stiftelse
Eeva-Helena Laurinsalo
Heidi Lehmuskumpu

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse
Tatu Malmström
Erja Metsälä
Marja-Leena Mäkilä

Niilo Helanders stiftelse
Kimmo Nuotio
Jorma och Liisa Ollila

OP Andelslag
Bruce Oreck
Elisa Paloheimo
Jari Perkiömäki
Mika Pesonen


R-Ö


Mikko Raskinen
Eva Reenpää
Kari Rentola
Anni Rissanen
Maarit Ruikka
Jaakko Rustanius

Kaisa Saarikorpi
Saastamoinenstiftelse
Marja Sakari
Nana Salin
Salomaa Yhtiöt Oy
Kai Seikku
Sibelius-rahasto - Sibeliusfonden
Minna Silfverhuth
Jaana Simula

Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta
StaffPoint Oy / StaffPoint Holding Oy
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska kulturfonden

Martin Tallberg
Ari Tenhula
Tiina ja Antti Herlinin säätiö

Helinä Tikkala
Ari Tolppanen
Sanna Viitanen
Ann von Rettig
Tom von Weymarn

Konstuniversitetet tackar för donationerna! Donationerna hjälper utveckla universitetets alla konstområden och bidrar till framtidens konstnärers framgång.

Donation har påverkan

Donation har påverkan

”Utan konst skulle livet vara tråkigt. Konsten håller sinnet piggt och utmanar oss att tänka.”

Katja 27 år.

Donationer bidrar till universitetets kapital, som används för att säkra den högklassiga konstutbildningens framtid i Finland. Centrala inslag i vår utbildning är att öka internationalisering samt att stärka interaktion och konstforskning.

Vi ökar också konstens möjligheter att ha positiv inverkan på sådana områden som ekologi och etiskhet samt digitalisering och ny teknologi. Vi är redan nu föregångare inom konstforskning. Denna utveckling vill vi främja ännu mer med hjälp av effektiva sammanslagningar av konst och vetenskap och förståelsen för hur man kan använda dem för att påverka samhället.

Donationer kan inte riktas särskilt till olika konstområden, men universitetets kapital hjälper varje akademi och utveckling av akademiernas utbildning inom varje konstområde. 

Universitetets finansiering

Universitetets finansiering

Staten är universitetens huvudfinansiär och så kommer det att vara även i fortsättningen, men staten önskar att universiteten ska finansiera sin verksamhet också genom utveckling av nya sätt och inte bara statligt stöd. Staten har beslutat att stödja universitetens medelinsamling genom att kapitalisera universiteten jämfört med det privata kapital som de insamlat med sammanlagt högst 150 miljoner euro.