Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Varför behöver vi konsten?Varför behöver vi konsten? Vi frågade människor.

 

”Konsten har inspirerat mig till att skapa själv. Dessutom har samhällsorienterad konst väckt tankar samt utvecklat mitt tänkande och medieläskunnighet.”
-Viljami, 23 år.

 

”Konsten ger fantasin vingar och skapar avstånd till vardagen. Om man frigör sig från sin egen verklighet, kan man då och då få ett nytt perspektiv på saker.”
-Kirsi, 49 år.

 

”Vacker konst matar själen och får sinnet att slappna av. Det är som en lillsemester för en stund.”
-Timo, 31 år.

”Konsten gläder och förbryllar. Den får hjärnan att bubbla och hitta nya kopplingar mellan saker.”
-Iida, 25 år.

 

”Utan konst skulle livet vara tråkigt. Konsten håller sinnet piggt och utmanar oss att tänka.”
-Katja, 27 år.

 

Konsten är välbefinnande

Konsten matar våra tankar. Den hjälper oss att tro på oss själva och skapa något nytt. Konsten och dess metoder ger människor i alla åldrar välbefinnande och bidrar till ett meningsfullt liv.

DONERA

Vi behöver konsten i Finland nu mer än någonsin. Konsten får oss att se mer långsiktigt, ur ett fräscht och skarpt perspektiv. Utbildningskompetens tillsammans med de rätta resurserna garanterar att Finlands kultur, ekonomi och teknologi ska uppleva en stark uppgång. Konstuniversitetet samlar in gemensamt kapital för första gången från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. Insamlingsmålet är 3 miljoner euro. Staten stöder medelinsamling genom att bidra med upp till tre euro för varje donerad euro.

Donera och ge ditt stöd till konstutbildning och -kunnande som håller hög nivå. Konsten skapar en bättre framtid för oss.

Donera nu.