Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Oliver Kochta-Kalleinen: Konsten är en oersättlig del i ett värdigt livOliver Kochta-Kalleinen anser att konsten är en oersättlig del i ett värdigt liv.

Kochta-Kalleinen är alumn vid Konstuniversitetet Bildkonstakademin och ett av medelanskaffningskampanjens ansikten.

“Konsten erbjuder benchmarking, SWOT-analys och ett rum fritt från prestationsbedömningar, där man kan leka med nya, märkliga och kritiska idéer. Idéer som i slutänden för samhället framåt.”

Oliver Kochta-Kalleinen (f. 1971) är en tyskfödd konstnär, sedan 2003 bosatt i Helsingfors, mest känd för sitt samarbete med konstnären Tellervo Kalleinen. Duon skapar ofta konstprojekt där publiken medverkar, varav det mest kända är Klagokören, som förverkligats i över 80 länder. 2014 fick Oliver Kochta-Kalleinen tillsammans med Tellervo Kalleinen Ars Fennica-priset. Kochta-Kalleinen studerade på Konstuniversitetets Bildkonstakademi 1998–1999.

Konsten är livskraft

Konsten är en pulserande och kreativ kraft i samhället och ekonomin. Och förmågan att tänka kreativt är en förutsättning för tillväxt och innovationer.

DONERA

Vi behöver konsten i Finland nu mer än någonsin. Konsten får oss att se mer långsiktigt, ur ett fräscht och skarpt perspektiv. Utbildningskompetens tillsammans med de rätta resurserna garanterar att Finlands kultur, ekonomi och teknologi ska uppleva en stark uppgång. Konstuniversitetet samlar in gemensamt kapital för första gången från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. Insamlingsmålet är 3 miljoner euro. Staten stöder medelinsamling genom att bidra med upp till tre euro för varje donerad euro.

Donera och ge ditt stöd till konstutbildning och -kunnande som håller hög nivå. Konsten skapar en bättre framtid för oss.

Donera nu.