Nyheter

Nyheter:
Tillbaka

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr donerar 200 000 euro till KonstuniversitetetStiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr ger en donation på 200 000 euro till Konsten är en gåva-medelinsamlingskampanjen. Minnesstiftelsens styrelse anser att det är viktigt att universitetet erbjuder utbildning både på svenska och på finska och att barn och ungdomar har möjlighet att få konstundervisning på båda språken i skolor nu och i framtiden.

Karl Herman Renlund grundade år 1918 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr till minne av sin mor, och stiftelsen har till syfte att stödja svenskspråkig verksamhet. Minnesstiftelsen arbetar till förmån för barn och ungdomar, och under de senaste åren har den blivit känd genom att understödja byggandet av det nya barnsjukhuset. Konstuniversitetet är ett tvåspråkigt universitet, som ansvarar för att utbilda även svenskspråkiga konstnärer i Finland.

Konstuniversitetets kapitaliseringskampanj samlar in donationer från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner, och kampanjen pågår till 30.6.2017. Donatorn kan inte rikta sin donation till ett specificerat ändamål, utan avkastning på kapitalet kommer att användas för Konstuniversitetets strategiska utvecklingsmål. Staten stöder universitetens medelinsamling med sammanlagt 150 miljoner euro. Konstuniversitetet har som mål att samla in 5 miljoner euro. Hittills har Konstuniversitetet redan samlat in 3,8 miljoner euro i donationer.

 

Mer information:
Konstuniversitetet, kontaktchef Nana Salin, tfn 050 4616780, nana.salin@uniarts.fi